Współpraca

Instytut to prężny ośrodek szkoleniowy i terapeutyczny, który funkcjonuje od niemal 10 lat. Przeprowadziliśmy z powodzeniem wiele inicjatyw w formule szkoleń i kursów stacjonarnych, skupiając wokół IPP profesjonalistów z całej Polski. Od 2020 roku dzięki formule online dostęp do zajęć jest jeszcze łatwiejszy.

Napisz do nas jeśli potrzebujesz:

  • superwizji swojego zespołu (terapeutów, nauczycieli, pedagogów, doradców)
  • szkolenia lub kursu z zakresu pomocy dorosłym, parom, dzieciom i młodzieży dla swojej organizacji
  • szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla grona w przedszkolu lub szkole
  • wsparcia szkoleniowego dla pracowników socjalnych, środowiskowych
  • spotkania interwencyjnego dla zespołu lub klasy, grupy szkolnej (np. w sytuacji konfliktu, próby samobójczej, masywnego kryzysu)
  • szkolenia kompetencji dla rodziców w organizacji lub instytucji
  • szkolenia lub wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych
  • szkolenia dla pracowników i menadżerów Twojej organizacji, firmy, korporacji z zakresu zdrowia psychicznego, profilaktyki wypalenia zawodowego, radzenia sobie ze stresem, budowania zespołu

Kontakt

Mamy również doświadczenie w pisaniu całościowych programów rozwojowych dla dzieci i młodzieży, wdrażaniu innowacji w placówkach edukacyjnych, zarządzaniu zmianą na poziomie pracy całych jednostek oświatowych. 

W ramach współpracy tworzymy także teksty artykułów, broszur, stron internetowych oraz udzielamy wywiadów w obszarze promocji zdrowia psychicznego dorosłych, dzieci i młodzieży.