Iwona Michalak-Jędrzejczak

Iwona Michalak-Jędrzejczak

Psycholog, psychoterapeuta , trener. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność „Psychologia kliniczna ”.Ukończyłam cykl półtorarocznych warsztatów z zakresu „ Gestalt-terapia holistyczna ”, „Studium umiejętności pracy z grupą” studia podyplomowe z zakresu” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka „ UAM Poznań oraz Profesjonalną Szkołę Psychoterapii w Warszawie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne , gdzie zdobyłam umiejętności psychoterapeutyczne w podejściu integracyjnym. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji.

Od 12 lat jako nauczyciel akademicki , przekazuję wiedzę i doświadczenie młodym profesjonalistom.

Współpracuję z Instytutem Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu oraz Instytutem Edukacji i Terapii w Poznaniu . Założyłam Pracownię Psychoterapii i Psychoedukacji „Empatia” w Koninie. (www.empatia.konin.pl)

Na co dzień specjalizuję się w:

 • psychoterapii osób dorosłych,
 • psychoterapii par,
 • diagnozie i terapii dzieci,
 • pracy terapeutycznej z rodziną
 • wsparciu, doradztwie i konsultacji dla rodziców dzieci w różnym wieku (w razie potrzeby w proces włączane jest także dziecko)

Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów PTP. Uczestniczę w wielu warsztatach , szkoleniach i treningach rozwojowych. Współpracuje z firmami i organizacjami pozarządowymi , prowadząc warsztaty i szkolenia. Zrealizowałam kilkadziesiąt projektów z obszaru pomocy społecznej, wsparcia emocjonalnego dzieci i ich rodzin, dorosłych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkołach ,przedszkolach i gabinecie terapeutycznym pracując z dziećmi i ich rodzinami oraz osobami dorosłymi szukającymi wsparcia

Moja praca jest moją pasją. Nieustannie poruszają mnie zmagania moich Klientów, by zrozumieć siebie i uczynić swe życie lepszym. Towarzyszenie im na tej drodze i obserwowanie pojawiających się zmian w ich życiu, stanowi dla mnie sens tego, co robię.

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
 • Figurki w przestrzeni
 • Ciało zna odpowiedź
 • Tiki-diagnoza i terapia
 • Dialog motywujący
 • Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Samouszkadzanie i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – czy na pewno moda?
 • Metoda Knill
 • Podstawy psychoterapii Gestalt , sen oraz ciało w procesie psychoterapii
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych
 • Współpracujący rodzic
 • Letnia Szkoła Psychoterapii-Psychoterapia Par
 • Wykorzystanie inteligencji Wielorakiej w Zabawach Fundamentalnych
 • Bajkoterapia część 1, 2
 • Nowoczesne metody pracy z dzieckiem
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne-poziom 2
 • Metoda Pedagogika Klanzy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne-poziom 1
 • Metody integracyjne w pracy z grupą-wprowadzenie do pedagogiki zabawy
 • Terapia behawioralna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu-1,2,3 stopień
 • Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego Rodzinie
 • Doświadczenie obserwacji niemowląt w warsztacie psychoterapeuty
 • Interwencja kryzysowa w szkole
 • Jak radzić sobie z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Praca w zakresie integracji sensorycznej
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem niepełnosprawnym i jej efekty
 • Metody i formy przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom uczniów oraz agresji w szkole
 • Model eliminacyjno-różnicowy zaburzeń: autyzm, zespół Aspergera(autystyczne spektrum),
 • wrodzona afazja rozwojowa, zespól Tourette’a, Zespoł ADHD;
 • Autyzm-problemy diagnozy, klasyfikacja i różnicowanie autyzmu.
 • Makaton-Program Rozwoju Komunikacji
 • Efektywne formy współpracy z rodzicami.
 • Metody diagnozy systemu rodzinnego.”Od Genotypu do profilu rodziny”
 • Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
 • Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Psychorysunek w diagnozie i terapii
 • „Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci autystycz-nych”
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa(1,2,3 r.ż)
 • „Graficzny obraz psychiki człowieka. Interpretacja psychologiczna testu Drzewa Ch. Kocha”
 • „Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat- PEP-R” – szkolenie;
 • „Terapia behawioralna i edukacja dzieci z autyzmem” – szkolenie