avatar

Ewa Zbierska

Psycholog z kwalifikacjami pedagogicznymi, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła zaawansowany kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz liczne szkolenia organizowane przez WTTS między innymi: Psychosomatyka w ujęciu systemowym, Systemowy coaching dla rodziców , Terapia lęku w ujęciu systemowym, warsztat: Świat oczami dziecka, Systemowa terapia dzieci i młodzieży. Nadal doskonali się biorąc udział w warsztatach i kursach organizowanych przez WTTS, gdzie również poddaje pracę superwizji. Ukończyła podstawowy kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz podstawowy i zaawansowany kurs Gestalt Play Therapy.

Pracuje jako wykładowca psychologii oraz psycholog w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od 2005 r. jest współwłaścicielem i dyrektorem ww. poradni, gdzie zajmuje się diagnozowaniem i psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukończyła liczne specjalistyczne kursy dotyczące diagnozowania dysleksji, dyskalkulii i adhd. Pracuje również z rodzicami udzielając im wsparcia w zakresie wychowywania i budowania relacji z dziećmi. Współpracuje z Instytutem Pomocy Profesjonalnej od 2015 roku.