10.06.2015 Miłość, seksualność, relacje
- jak wspierać klientów z trudnościami w związkach?
11.06.2015 Efektywne interwencje 
w sytuacjach wychowawczych
szkolenie zamknięte dla studentów UAM