30.11.2014 -
1.02.2015Pomagam profesjonalnie
cykl szkoleń 11.01.2015Metody i techniki otwierające
oraz kończące proces terapeutyczny
"skrzynka z narzędziami terapeuty"
25.01.2015 Klient jako autor rozwiązania problemu